Którą ze szkół filozoficznych byś wybrał/a ?

Gdybym miała wybrać jedną ze starożytnych szkół filozoficznych, do której chciałabym uczęszczać, zapisałąbym się do Epikurejczyków. Jej założyciel - Epikur z Samos - uważał, że istota ludzka powinna dążyć do przyjemności co według mnie jest najwazniejsze. Twierdził on bowiem, że prawdziwa przyjemność polega na braku cierpienia. Być szczęśliwym znaczy być wolnym od bólu i codziennych niepokojów, co często wsółcześnie jest najwiekszym problemem ludzi-brak szczęścia.Nauczyciel uważał również, że ludzie powinni przede wszystkim wyzbyć się lęku przed śmiercią. I właśnie tego chciałabym się od nich nauczyć.
Nauczyciel uważał, że potrzeba i jej zaspokojenie, nie wymagała żadnego czynnika zewnętrznego i przejawiała się w wewnętrznej radości życia.Jego zdaniem najwięcej przyjemności ma ten, kto ma po prostu najmniej potrzeb. Ponad to niezbędny do osiągnięcia szczęścia był rozum. To dzięki niemu przecież możemy wybierać właściwe dla nas rzeczy i przyjemności. Poza tym to właśnie rozum pozwala nam zapanować przed jednym z największych lęków.
Epikur kładł duży nacisk na wrażenia zmysłowe jako jedyne źródło poznawania prawdy. Jego zdaniem wrażenia zmysłowe nigdy nie kłamią.. Filozofia epikura to filozofia szczęścia i radości z życia. Poprzez założenie cielesności życia i śmiertelności duszy, uznawanie jedynie dóbr doczesnych daje możliwość wyzwolenia się od podstawowych lęków gnębiących i unieszczęśliwiających człowieka. Epikur daje swego rodzaju receptę na szczęśliwe życie. Aby osiągnąć szczęście wystarczy: żyć rozumnie i wyzbyć się zbędnych potrzeb, bez podstawnych lęków oraz wiary w okrutność bogów. To własnie skłoniloby mnie do zapisania się własnie do tej szkoly, ponieważ trudno jest brać z życia to co najlepsze.. Powinniśmy także żyć zgodnie z naturą, bo ona wie co jest dla nas najlepsze. I żyć tak, aby za kilka lat, nie żałowac tego, jakimi ludźmi jesteśmy.

Dodaj swoją odpowiedź