Konstrukcja "damit" i "um...zu"

konstrukcję bezokolicznikową um...zu używamy tylko wtedy, gdy w pierszym i drugim zdaniu złożonym jest taki sam podmiot. Wtedy um stawiamy po przecinku, zu na przedostatnim miejscu a na końcu bezokolicznik czasownika( podmiotu w 2 zdaniu się nie używa).
Damit uzywamy, gdy zdanie i zdanie podzrędne mają różne podmioty.
przykład:
Ich lerne, damit der Lehrer mit eine Ein stellte.
Ich lerne, um gute note zu bekommen.

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

1. Z podanych zdań zbuduj zdania celowe ( konstrukcja z damit oraz um - zu ) . Powinno to wyglądać tak: Er geht in die Apotheke. Er kauft Medikamente kauf . Er geht in die Apotheke, damit er kauft Medikamente zu kaufen . Niby proste , ale nie roz

1. Z podanych zdań zbuduj zdania celowe ( konstrukcja z damit oraz um - zu ) . Powinno to wyglądać tak: Er geht in die Apotheke. Er kauft Medikamente kauf . Er geht in die Apotheke, damit er kauft Medikamente zu kaufen . Niby proste , al...

Język niemiecki

Uzupełnij zdania znajdujące się w załączniku (konstrukcja: um ... zu; damit).

Uzupełnij zdania znajdujące się w załączniku (konstrukcja: um ... zu; damit)....

Język niemiecki

Utwórz zdania okolicznikowe celu (konstrukcja: um ... zu; damit). W załączniku.

Utwórz zdania okolicznikowe celu (konstrukcja: um ... zu; damit). W załączniku....

Język niemiecki

Dlaczego uzywam telefonu komorkowego. Ułoz 5 zdan okolocznikow celu z "damit" lub konstrukcja bezokolicznikowa "um...zu"

Dlaczego uzywam telefonu komorkowego. Ułoz 5 zdan okolocznikow celu z "damit" lub konstrukcja bezokolicznikowa "um...zu"...

Język niemiecki

Jaka jest różnica pamiędzy konstrukcją z "damit", a konstrukcją z "um ... zu" ?

Jaka jest różnica pamiędzy konstrukcją z "damit", a konstrukcją z "um ... zu" ?...