Tolerancja - przemówienie

Każdy z nas zapewne zauważył, ze ludziom brakuje tolerancji. Zjawisko to zmusiło mnie do wygłoszenia przemówienia na ten właśnie temat.

Na początku spróbujmy się zastanowić nad tym co to właściwie jest tolerancja? W moim mniemaniu jest to wyrozumiałość, w stosunku do cudzych wierzeń, rasy, praktyk, poglądów, postaw, choćby różniły się od własnych lub były z nimi sprzeczne. Uważam, że tolerancja jest bardzo ważna w kontaktach międzyludzkich gdyż niszczy bariery i łączy ludzi. Wzbogaca nas o wartości uznane przez innych, sprzyja współpracy i pokojowi społecznemu. O potrzebie tolerancji mówi się wszędzie. Słyszymy niemal codziennie o nieszczęściach bezpośrednio lub pośrednio związanych z nietolerancją rasową, religijną, społeczną, kulturalną, o konfliktach i wojnach, u których podstaw tkwi między innymi brak zgody na inność drugiego człowieka.

Każdy chciałby, aby ludzie byli w stosunku do niego tolerancyjni i nic w tym dziwnego, gdyż wszyscy pragniemy być akceptowani przez środowisko takimi jakimi jesteśmy. Często ludzie zadają sobie pytanie: dlaczego wśród młodzieży panuje taka nietolerancja? Jednak jak młodzi ludzie mają odznaczać się tolerancją, jeżeli nawet dorośli tego nie robią! Rodzice i nauczyciele nie potrafią zaakceptować percingu, długich włosów syna, czy czarnej szminki uczennicy. Młodzież widzi, iż dorośli potępiają inności ludzi, którzy odstają od ogólnie przyjętych zasad i również tak się zachowują. Pamiętajmy, że każdy z nas ma prawo do prywatnego zdania i nie musimy pochwalać czyjejś postawy jeśli nie odpowiada naszym przekonaniom, ale to nie oznacza, że mamy prawo do osądzania innych, bowiem to nie kolor skóry, religia czy orientacja seksualna decyduje o tym, czy ktoś jest złym człowiekiem.

Chociaż jesteśmy coraz bardziej wykształceni, rozumni, nowocześni; w każdym prawie domu mamy telewizor, radio; czytamy prasę, mądre książki, coraz więcej podróżujemy, to jednak uprzedzeń w nas nie ubywa. Coraz częściej odnotowuje się wzrost nietolerancji wobec mniejszości narodowych, wyznaniowych czy imigrantów. Dlaczego jesteśmy uprzedzeni do ludzi, od których różnimy się tak nieznacznie? Przepełniają nas silne negatywne emocje. Nie dociera do nas logiczna argumentacja. Z nieznanych przyczyn jesteśmy wrogo nastawieni do innych ras. Czy tak trudno jest zauważyć, iż takie zachowanie jest nieuzasadnione i niemądre?

Tolerancja bowiem wymaga od człowieka przede wszystkim inteligencji, mądrości, umiejętności wczucia się w sytuację drugiego człowieka, zrozumienia i akceptacji jego odmienności. Uprzedzenia, które nierzadko wynikają z nieznajomości ludzkich uwarunkowań, z niemożności zrozumienia odmiennych poglądów, kultur, zachowań, obyczajów... Zrozumienia tego, że człowiek w swojej istocie jest różnorodny.
Uważam, że każdy człowiek powinien mieć prawo do zachowań zgodnych ze swoimi przekonaniami, a my nie powinniśmy wywierać nacisku na ich zmianę. Dlatego powinniśmy walczyć z nietolerancją. Co prawda każdy z nas niestety ma jakieś uprzedzenia i tego nie da się uniknąć ani zwalczyć, bo byłaby to przysłowiowa walka z wiatrakami. Taka jest niestety natura ludzka. Nie zwalnia nas to jednak z tolerancji!!! Powinniśmy być życzliwi i wyrozumiali, jednocześnie pamiętajmy o tym, że nie wszystko powinniśmy tolerować. Złe zachowania należy tępić. Filozof Karl Popper pisał: „Jestem zdecydowanie za tolerancją, lecz przeciw tolerowaniu nietolerancji, przemocy, okrucieństwa”. Granice tolerancji są konieczne, bo chronią przed moralnym zamętem. Nie można tolerować głupoty, łamania prawa. Jest wiele rzeczy, które uważamy za nienormalne i powinniśmy zrobić wszystko by nie stały się zaakceptowane, ponieważ często zagrażają one ludzkiemu życiu.

Spróbujmy być bardziej tolerancyjni wobec rzeczy, które tego wymagają.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Tolerancja - przemówienie.

Czym właściwie jest tolerancja? Z języka łacińskiego tolerantio- „cierpliwa wytrwałość”, jako czasownik tolerare oznacza „wytrzymywać”, „znosić”, „wycierpieć”. Jako termin będący w użyciu tolerancja to postawa społeczn...

Język polski

Napisz przemówienie ,,Na czym polega tolerancja?" Proszę o szybką odpowiedź. Na jutro!

Napisz przemówienie ,,Na czym polega tolerancja?" Proszę o szybką odpowiedź. Na jutro!...

Język polski

Napisz przemówienie na temat "Tolerancja-rzecz niezbędna"

Napisz przemówienie na temat "Tolerancja-rzecz niezbędna"...

Język polski

Napisz przemówienie na temat Współczesnemu światu potrzebna jest tolerancja

Napisz przemówienie na temat Współczesnemu światu potrzebna jest tolerancja...

Język polski

Przemówienie na temat tolerancji

Drogie koleżanki i koledzy!

Chcę wam przypomnieć, że dziś 16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji i w związku z tym wygłoszę okazjonalne przemówienie. Jest to dla mnie bardzo ważne święto, ponieważ mam okazję pomy...