Kwiat - budowa i funkcje

KWIAT jest organem rozmnażania płciowego. Występuje tylko u roślin nasiennych. Wytwarza nasiona. Kwiat jest skróconym, przekształconym pędem. Jego części to przekształcone liście.

BUDOWA KWIATU


OKWIAT to zewnętrzna część kwiatu, która pełni funkcje ochronne. Składa się na ogół z zielonych działek kielicha i zwykle barwnych płatków korony. U roślin owadopylnych okwiat często jest duży i kolorowy, a jego dodatkowym zadaniem jest wabienie owadów.

PRĘCIKI to męskie organy rozrodcze. Pręcik składa się z nitki, na której osadzone są dwa pylniki. Pylniki wytwarzają ziarna pyłku tworzące komórki plemnikowe.

SŁUPEK to żeński organ rozrodczy. Składa się z rozszerzonej zalążni, w której znajduje się jeden lub kilka zalążków. Zalążek zawiera komórkę jajową. Na szczycie słupka znajduje się znamię, do którego przyczepiają się ziarna pyłku.

Na DNIE KWIATOWYM są osadzone wszystkie części kwiatu.

SZYPUŁKA to łodyga kwiatu.

Kwiaty roślin okrytonasiennych są zazwyczaj OBUPŁCIOWE - zawierają zarówno pręciki, jak i słupki (np. kwiat wiśni, tulipana).

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

Plsss pomóżcie na karkówke !!! Mam na jutro -łodyga- rodzaje i funkcje -liście- rodzaje i funkcje -korzenie- rodzaje i funkcje -kwiat- budowa i rola poszczegolnych części -owoce- rola i sposoby rozprzestrzeniania się -etapy rozwoju rośliny -fot

Plsss pomóżcie na karkówke !!! Mam na jutro -łodyga- rodzaje i funkcje -liście- rodzaje i funkcje -korzenie- rodzaje i funkcje -kwiat- budowa i rola poszczegolnych części -owoce- rola i sposoby rozprzestrzeniania się -etapy rozwoju ...

Biologia

Budowa i funkcja tkanek roślinnych.

Tkanka
Budowa
Funkcje


Tkanka okrywająca żywa (skórka) jednowarstwowa, zbudowana z żywych komórek, ściśle do siebie przylegających, pozbawionych chloroplastów, pomiędzy komórkami skórki znajdują się aparaty szpar...

Biologia

Budowa organów roslin okrytonasiennych w związku z funkcją

Wykaż związek budowy z funkcją i środowiskiem życia na przykładzie organów roślin okrytonasiennych.

Ogólna charakterystyka roślin okrytonasiennych

Okrytonasienne to podgromada roślin telomowych licząca ok. 300 tys. gat...

Biologia

Budowa i modyfikacje oraz funkcje organów wegetatywnych i generatywnych(korzeń,kwiat,łodyga i liść)

Budowa i modyfikacje oraz funkcje organów wegetatywnych i generatywnych(korzeń,kwiat,łodyga i liść)...

Biologia

Budowa organizmu i funkcje życiowe - najważniejsze informacje

Rozmnażanie bezpłciowe, wegetatywne, ogamiczne - typ rozmnażania organizmów, który nie jest związany z wytwarzaniem komórek generatywnych czyli gamet.

Organizm potomny powstaje z części organizmu rodzicielskiego.

U bakte...