Streszczenie Kaina i Abla.

Adam i Ewa zostali wygnani z raju. W końcu nadszedł dzień, w którym Ewa urodziła pierwszego potomka. Na imię dostał Kain. Następnym z kolei synem był Abel. Wtedy Kain stał się nerwowy. Bardzo nie lubił patrzeć jak jego matka zajmuje się młodszym bratem. Był po prostu zazdrosny, a także chciał być jako jedyny w centrum uwagi. Oczywiście wszystkie obowiązki spoczywały właśnie na nim.

Pewnego dnia obaj bracia składali ofiarę Bogu. Kain - bogactwa przyrody, plony, owoce ziemi. Abel zaś - pierworodne bydło ze swojej trzody. Niestety jedynie dym z ofiary Abla uniósł się ku niebu. Na to Kain bardzo zdenerwowany oszukał brata. Abel nic nie wiedząc podszedł do brata, a ten wyniósł go na odległe pole, zabił oraz zakopał w ziemi. Na to Bóg znając prawdę powiedział, że Kain już nigdy nie otrzyma plonu z ziemi. Również skazał go na tułacza i zbiega. Został wygnany.

Adam i Ewa mieli następne dziecko, Seta.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zredaguj streszczenie według planu. 1.narodziny kaina i abla 2.dorastanie 2 braci 3.kain byl rolnikiem , a abel pasterzem 4.złożenie ofiar bogu 5.zbronia w rodzinie 6.kłamstwo kaina 7.wygnanie 

Zredaguj streszczenie według planu. 1.narodziny kaina i abla 2.dorastanie 2 braci 3.kain byl rolnikiem , a abel pasterzem 4.złożenie ofiar bogu 5.zbronia w rodzinie 6.kłamstwo kaina 7.wygnanie ...

Religia

proszę napiszcie mi streszczenie POTOPU, KAINA I ABLA i WIEŻA BABEL (z biblij)  daje naj...

proszę napiszcie mi streszczenie POTOPU, KAINA I ABLA i WIEŻA BABEL (z biblij)  daje naj......

Język polski

małe streszczenie na temat kaina i abla

małe streszczenie na temat kaina i abla...

Język polski

Napisz streszczenie historii Kaina i Abla. (Tak na około stronkę. Proszę o szybkie rozwiązanie.)

Napisz streszczenie historii Kaina i Abla. (Tak na około stronkę. Proszę o szybkie rozwiązanie.)...

Religia

1.kto jest przeciwieństwem abrahama w wirze w boga 2.napisz krutkie streszczenie histori kaina i abla

1.kto jest przeciwieństwem abrahama w wirze w boga 2.napisz krutkie streszczenie histori kaina i abla...