Wyrażenia and, so, because, but I (a,an,the)

a/an/the używamy przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub przed poprzedzającym je przymiotnikami mówiąc o kimś lub o czymś poraz pierwszy.

An- występuję przed wyrazami, które zaczynają się na samogłoskę an apple, an old women.

A- występuję przed wyrazami, które zaczynają się na spółgłoskę

The- występuję przed wyrazami, które mówią nam o kimś lub o czymś kolejny raz lub pierwszy.

Wyrażenia and, so, because, but.
And- w zdaniu stawiamy, gdy dodajemy jedną informację do drugiej. Oddziela dwie informacje od siebie w zdaniu.

But- gdy mamy różne informacje i są one ze sobą sprzeczne.

Because- coś się stało i dlaczego. Wyjaśnienie w zdaniu. (Ponieważ)

So- rezultat czynności jakiejś (więc)

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

kto zrobi pare zadan ? zad 1. Zakreśl właściwą opcję. 1 When Alice came home, her sisters have / had already eaten the whole pizza. 2 When he was younger, he read / was reading a lot of books. 3 I have watched / have been watching the film three ti

kto zrobi pare zadan ? zad 1. Zakreśl właściwą opcję. 1 When Alice came home, her sisters have / had already eaten the whole pizza. 2 When he was younger, he read / was reading a lot of books. 3 I have watched / have been watching the fi...