Środki poetyckie

Epitet - określenie rzeczownika przez przymiotnik np.
- Ładna dziewczyna
- Zielony piórnik

Porównanie
- worzymy je przez słowa:
jak, jakoby, niczym, na kształt, niby np.
Czerwony JAK burak.
Piękna NICZYM kwiat.

Przenośnia (metafora) - przedstawienie rzeczywistości w taki sposób, w jaki normalnie nie występuje np.
Marzenia wkładam do tornistra.

Uosobienie - nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom np.
Szafa SZEPCZE cicho.
Spodnie WYSZŁY z mody.

Ożywienie - nadaje cech istot żywych zjawiskom atmosferycznym, rośliną np.
Szafa popiskuje z cicha.

Apostrofa - bezpośredni zwrot do czegoś lub kogoś np.
"Gościu siedź pod mym liściem"
"Litwo ! Ojczyzno moja"

Wyraz dźwięku naśladowczy (onomatopeja) - wyrazy naśladujące dźwięki np.
- skrzypienie
- szelest
- szept

- Puk puk
- Tup tup

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz wszystkie środki poetyckie (POETYCKIE)

Wypisz wszystkie środki poetyckie (POETYCKIE)...

Język polski

środki poetyckie i środki stylistyczne to to samo? :)

środki poetyckie i środki stylistyczne to to samo? :)...

Język polski

Napisz wierszem lub prozą krótki tekst o marzeniach. Zastosuj co najmniej trzy środki poetyckie.

Napisz wierszem lub prozą krótki tekst o marzeniach. Zastosuj co najmniej trzy środki poetyckie....

Język polski

jakie środki poetyckie zostały użyte do opisu słońca PLIS PLIS KTO DA NAJLEPSZE DAJE NAJ WIERSZ TEN TO wyprawa do lasu AUTOR Czesław Miłosz

jakie środki poetyckie zostały użyte do opisu słońca PLIS PLIS KTO DA NAJLEPSZE DAJE NAJ WIERSZ TEN TO wyprawa do lasu AUTOR Czesław Miłosz...

Język polski

Jakie są środki poetyckie ( uzasadnienie)

Jakie są środki poetyckie ( uzasadnienie)...

Język polski

Wypisz 3 środki poetyckie !!(załącznik)!!

Wypisz 3 środki poetyckie !!(załącznik)!!...