Środki poetyckie

Epitet - określenie rzeczownika przez przymiotnik np.
- Ładna dziewczyna
- Zielony piórnik

Porównanie
- worzymy je przez słowa:
jak, jakoby, niczym, na kształt, niby np.
Czerwony JAK burak.
Piękna NICZYM kwiat.

Przenośnia (metafora) - przedstawienie rzeczywistości w taki sposób, w jaki normalnie nie występuje np.
Marzenia wkładam do tornistra.

Uosobienie - nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom np.
Szafa SZEPCZE cicho.
Spodnie WYSZŁY z mody.

Ożywienie - nadaje cech istot żywych zjawiskom atmosferycznym, rośliną np.
Szafa popiskuje z cicha.

Apostrofa - bezpośredni zwrot do czegoś lub kogoś np.
"Gościu siedź pod mym liściem"
"Litwo ! Ojczyzno moja"

Wyraz dźwięku naśladowczy (onomatopeja) - wyrazy naśladujące dźwięki np.
- skrzypienie
- szelest
- szept

- Puk puk
- Tup tup

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz środki poetyckie z wiersza Pt. "Zieleń" Kazimierza Śladewskiego" Środki poetyckie: -porównanie, -epitet, -uosobienie, -przenośnia

Wypisz środki poetyckie z wiersza Pt. "Zieleń" Kazimierza Śladewskiego" Środki poetyckie: -porównanie, -epitet, -uosobienie, -przenośnia...

Język polski

Opisz wiosnę używając różne środki poetyckie. Nazwij zastosowane przez ciebie środki poetyckie. Co najmniej pół strony Na teraz. Dam NAJ.

Opisz wiosnę używając różne środki poetyckie. Nazwij zastosowane przez ciebie środki poetyckie. Co najmniej pół strony Na teraz. Dam NAJ....

Język polski

Jestes poetą napisz wiersz który zastosujesz poznane środki poetyckie co najmniej 2 środki poetyckie : przenośnia epitet i porównanie WIERSZ BYLE JAKI

Jestes poetą napisz wiersz który zastosujesz poznane środki poetyckie co najmniej 2 środki poetyckie : przenośnia epitet i porównanie WIERSZ BYLE JAKI...

Język polski

Wypisz środki poetyckie z wiersza Niepewność Adama Mickiewicza i podaj cytaty . Napisz list miłosny do ukochanej osoby ,który będzie zawierał liczne środki poetyckie .

Wypisz środki poetyckie z wiersza Niepewność Adama Mickiewicza i podaj cytaty . Napisz list miłosny do ukochanej osoby ,który będzie zawierał liczne środki poetyckie ....

Język polski

jakie to środki poetyckie ,, W wysmukłej jak sopel latrni ' - ........................... ,, Tajemnicze jest morze w śniegu ' - ....................... ,, Biegun polarną lśni aureolą'-.......................... ,,tajemnicze ,stare '-................

jakie to środki poetyckie ,, W wysmukłej jak sopel latrni ' - ........................... ,, Tajemnicze jest morze w śniegu ' - ....................... ,, Biegun polarną lśni aureolą'-.......................... ,,tajemnicze ,stare '-.......

Język polski

Jakie obrazy poetyckie zostały ukazanie w utworze? Jakie środki poetyckie zostały zastosowane do ich powstania ? Trudno było usnąć. Latały motyle wielkie jak nietoperze, kosmate niemile. Pod splotami kwiatów, lian, gałęzi, kiści rozchodził się cierpk

Jakie obrazy poetyckie zostały ukazanie w utworze? Jakie środki poetyckie zostały zastosowane do ich powstania ? Trudno było usnąć. Latały motyle wielkie jak nietoperze, kosmate niemile. Pod splotami kwiatów, lian, gałęzi, kiści rozc...