"Dlaczego chcesz wziąć ślub Kościelny"

Małżeństwo – jeden z sakramentów świętych. Polega na związaniu swego życia z ukochaną osobą w kościele przed Panem Bogiem. Ma za zadanie złączenie dwojga ludzi, w celu stworzenia rodziny, wspieraniu się w radości i smutku, bogactwie i biedzie, zdrowiu i chorobie, doczekaniu potomstwa i wychowaniu ich w wierze i miłości do Boga.

Współmałżonkowie w dniu zawarcia ślubu kościelnego przyrzekają sobie przed Bogiem miłość, wierność, i uczciwość małżeńską. W tym pięknym wydarzeniu towarzyszą im zwykle bliscy i przyjaciele. W tym sakramencie rozpoczyna się wspólna droga dwojga ludzi połączonych miłością , wzajemnym szacunkiem oraz troską o wspólne dobro.

Chciałabym wziąć w przyszłości ślub kościelny, gdyż chciałabym aby moje małżeństwo nie było tylko papierkowym związkiem, ale w pełni duchowym, zawartym w obecności Boga. W tym dniu założe własną chrześcijańską rodzinę, mogę mieć dzieci w poszanowaniu Bożych prawd i według nich je wychowywać. Jest to najpiękniejszy dzień w życiu każdej kobiety. Cała ceremonia , jej nastrój jest dobrze zapamiętana do końca życia. Jako mała dziewczynka marzyłam iść w pięknej, białej sukni u boku ukochanego do ołtarza na spotkanie z Bogiem. Chciałabym by w ceremonii uczestniczyli wszyscy moi bliscy, aby każdy dzielił naszą radość . chciałabym otrzymać w tym dniu od Boga łaski i natchnienie, by wspólne życie prowadzić według Bożych przykazań i prawd. Małżeństwo jest dla mnie bardzo ważnym sakramentem. Nakreśla mi drogę postępowania wobec męża i dzieci, daje możliwości dzielenia się swoim życiem z inną osobą, oraz posiadanie potomstwa, daje akceptacje i błogosławieństwo Boga. Ślub Kościelny to zalegalizowanie związku dwojga dorosłych ludzi przed Bogiem, błogosławienie ich miłości, oraz wyznaczanie kierunku wspólnego działania.

Jaki prezent na Podziękowania dla rodziców ?

Dodaj swoją odpowiedź