gdzie rozwinął się islam Jak żyli mieszkańcy Półwyspu Arabskiego

gdzie rozwinął się islam Jak żyli mieszkańcy Półwyspu Arabskiego
Odpowiedź

***Islam rozwinął się na płw. Arabskim (tereny Mekki, potem Jasrib), uważa się że ok. 610 r. Mahomet doznał pierwszych objawień ***Życie: - południowo-zachodnie tereny Płw. Arabskiego to tereny rolnicze - zajęcia - rolnictwo, pasterstwo, hodowla - większość ziem to pustynia, co wymusiło rozwój szlaków karawanowych - mamy więc miasta, które rozwinęły punkty handlowe (np. Mekka czy Jasrib) - na pustyni mamy plemiona koczownicze (Beduini) - na płd-zach. mamy rozwój wymiany handlowej (głównie mirra, olejki, kadzidła)

Dodaj swoją odpowiedź