Przeczytaj wpisy na facebooku. Zaznacz , które zdania są prawdziwe (R), a które fałszywe (F) Tekst i pytania w załączniku

Przeczytaj wpisy na facebooku. Zaznacz , które zdania są prawdziwe (R), a które fałszywe (F) Tekst i pytania w załączniku
Odpowiedź

1) Falsch 2) Falsch 3) Richtig 4) Falsch 5) Richtig

Dodaj swoją odpowiedź