czy to jest wzór einsteina milikana? : Ef= Ek+W

czy to jest wzór einsteina milikana? : Ef= Ek+W
Odpowiedź

Ef=W+Ek w-praca wyjściowa elektronu Ek-energia kinetyczna fotoelektronu  Ef- energia fotonu

Wzór Einsteina- Milikana ([latex]E_f=E_k+W[/latex]) jest to wzór pozwalający policzyć energię elektronów [latex]E_k[/latex], które zostały wybite z metalowej płytki przez promieniowanie elektromagnetyczne o energii [latex]E_f[/latex]. Każdy metal charakteryzuje się swoją pracą wyjścia [latex]W[/latex], czyli najmniejszą porcją energii jaką trzeba dostarczyć do układu aby wybić z niego elektron. Inaczej zapisując podany wzór, energia wybitego elektronu (w zjawisku fotoelektrycznym) równa się energii fotonu pomniejszonej o pracę wyjścia: [latex]E_k=E_f-W[/latex]. 

Dodaj swoją odpowiedź