Wymień 3 czynili zewnętrze, które miały wpływ na góry Świętokrzyskie

Wymień 3 czynili zewnętrze, które miały wpływ na góry Świętokrzyskie
Odpowiedź

Wiatr,spływająca woda, duże wahania temperatury :)

1. Zmiany temperatury. 2. Korzenie roślin. 3. Wiatry.

Dodaj swoją odpowiedź