Oblicz ile fotonów jest wysyłanych w czasie 1 sekundy przez laser półprzewodnikowy o mocy 5 mW. Laser ten wytwarza fale o długości 650 nm.

Oblicz ile fotonów jest wysyłanych w czasie 1 sekundy przez laser półprzewodnikowy o mocy 5 mW. Laser ten wytwarza fale o długości 650 nm.
Odpowiedź

t=1 s; P=5 mW=5*10^-3 W; λ=650*10^-9 m h=6,626*10^-31 Js c=3*10^8 m/s   Porównamy energię lasera z energią fotonu W=Pt=nE=nhc/λ Ilość fotonów n=Ptλ/hc= 5*10^-3*1*650*10^-9/(6,626*10^-34*3*10^8) n=1,635*10^16 fotonów

Dodaj swoją odpowiedź