muszę podać wady i zalety rewitalizacji rzek pomożecie??

muszę podać wady i zalety rewitalizacji rzek pomożecie??
Odpowiedź

Zalety: ·         Umożliwia uregulowanie stanu zbliżonego do naturalnego, ·         Przywraca funkcje ekologiczne rzeki, ·         Poprawia stan środowiska przyrodniczego, ·         Rewitalizacja umożliwia zainicjowanie procesów mających na celu wzrost różnorodności biologicznej rzeki, ·         Proces ten poprawia jakoś wody, np. nadmiernie zanieczyszczonej oraz poprawia walory krajobrazowe. Wady: ·         Proces rewitalizacji to proces długotrwały (nie można przywrócić funkcji ekologicznych od razu), ·         Proces wymagający szeregu działań na etapie planowania rewitalizacji: - identyfikacja stanu środowiska rzeki, - pomysł na rewitalizację rzeki, - wstępne projekty, - uzgodnienia, pozwolenia, procedury prawne, ·         Proces wiążący się ze zmianami abiotycznymi (nieożywionymi) koryta rzecznego, np. pogłębienie rzeki, zmiana szerokości rzeki, tworzenie zatok, zmiana przekroju rzeki – wiąże się to z wprowadzeniem ciężkich maszyn/dźwigów – powstaje np. hałas.

Dodaj swoją odpowiedź