Podajcie skutki odkryć geograficznych pozytywne i negatywane dla europejczyków i tubylców , Plissss na teraz ( 31.03.2016) Pliiss

Podajcie skutki odkryć geograficznych pozytywne i negatywane dla europejczyków i tubylców , Plissss na teraz ( 31.03.2016) Pliiss
Odpowiedź

Pozytywne: ->>> Nowe towary w Europie, np. pomidory, ziemniaki, kukurydza, ->>> Rozwój kartografii i techniki morskiej, ->>> Odkrycie kulistości Ziemi, ->>> Odkrycie nowego kontynentu - Ameryki. Negatywne: ->>> Spadek wartości pieniądza w Europie, ->>> Rozwój niewolnictwa, ->>> Okrutne traktowanie Indian przez konkwistadorów, ->>> Śmierć wielu milionów Indian.

Dodaj swoją odpowiedź