0,23 kg = ......dag .....kg=75 dag 0,5 kg= ...... dag 0,7kg =.........dag .....kg =30dag 0,1 kg = .....dag 0,01 kg=.....dag .....kg =2dag

0,23 kg = ......dag .....kg=75 dag 0,5 kg= ...... dag 0,7kg =.........dag .....kg =30dag 0,1 kg = .....dag 0,01 kg=.....dag .....kg =2dag
Odpowiedź

0,23 kg = 23 dag 0,75 kg = 75 dag 0,5 kg = 50 dag 0,7 kg = 70 dag 0,3 kg = 30 dag 0,1 kg = 10 dag 0,01 kg = 1 dag 0,02 kg = 2 dag 

0,75 kg = 75 dag 0,5 kg = 50 dag 0,7 kg =70 dag  0,3 kg = 30 dag 0,1 kg = 10 dag 0,01 kg = 1 dag 0,02 kg = 2 dag 

Dodaj swoją odpowiedź