Oblicz wartość liczbową wyrażenia W=9x+6y-7-x-9y dla x = -1 oraz y=2

Oblicz wartość liczbową wyrażenia W=9x+6y-7-x-9y dla x = -1 oraz y=2
Odpowiedź

w=9*(-1)+6*2-7+1-9*2 w=8x-7-3y w=-9+12-18-6 w=-15-6 w=-27 w=-21

-9+12-7+2-18 -9+12=3 3-7+12-18=-10

Dodaj swoją odpowiedź