Napisz w 10 podpunktach zdania co zamierzasz robić w weekend po angielsku. Używając going to

Napisz w 10 podpunktach zdania co zamierzasz robić w weekend po angielsku. Używając going to
Odpowiedź

1 im going to eat sandwich 2 im going to go shop 3 im going to go swmining pool 4 im going to go park 5 im going to go home 6 im going to do homework 7 im going to wash up my body 8 im going to play computer games 9 im going to wach tv 10 im going to sleep

Dodaj swoją odpowiedź