Ciało spada swobodnie z wysokości 40m. Jaka będzie prędkość końcowa ?

Ciało spada swobodnie z wysokości 40m. Jaka będzie prędkość końcowa ?
Odpowiedź

Droga jaką pokonuje ciało w spadku swobodnym wynosi 40m S = gt²/2 t² = 2S/g t² = 8 t = √8 = 2,83 s. v = gt v = 10m/s² *2,83 s = 28,3 m/s = 28,3*3,6 = 101,88 km/h Odp. Prędkosc końcowa wyniesie 101,88 km/h. :-)

Dodaj swoją odpowiedź