Oblicz maksymalną i minimalną energię fotonów światła o długości fali λ1=380nm i λ2=750nm . Jakiej barwie odpowiada maksymalna , a jakiej minimalna energia fotonu?

Oblicz maksymalną i minimalną energię fotonów światła o długości fali λ1=380nm i λ2=750nm . Jakiej barwie odpowiada maksymalna , a jakiej minimalna energia fotonu?
Odpowiedź

Wzór na energię fotonu to: [latex]E_f=hv=frac{hc}{l}[/latex] Gdzie h to stała Plancka ([latex]h=6,626cdot10^{-34}Js[/latex]), c to prędkość światła w próżni ([latex]c=3cdot10^8frac{m}{s}[/latex]) a l to długość fali światła podana w metrach. W naszym przypadku długość fali podaną mamy w nanometrach. Przedrostek SI nano ma wymiar [latex]10^{-9}m[/latex], stąd długości fali jakie mamy w zadaniu to: [latex]l_1=380cdot10^{-9}m[/latex] oraz [latex]l_2=750cdot10^{-9}m[/latex].  Teraz dane podstawiamy do wzoru: [latex]E_{l_1}=hv=frac{6,626cdot10^{-34}cdot3cdot10^8}{380cdot10^{-9}}=0,052cdot10^{-17}J[/latex] [latex]E_{l_2}=hv=frac{6,626cdot10^{-34}cdot3cdot10^8}{750cdot10^{-9}}=0,026cdot10^{-17}J[/latex] Foton o długości fali równej 380nm jest fotonem światła fioletowego, natomiast ten o długości fali równej 750nm jest fotonem światła czerwonego.  Deltę zastąpiłem l, ponieważ edytor pokazuje dziwne znaki po wstawieniu delty. 

Dodaj swoją odpowiedź