Wybierz jedną przypowieść Jezusa i opisz jej znaczenie i opisz ją.

Wybierz jedną przypowieść Jezusa i opisz jej znaczenie i opisz ją.
Odpowiedź

Wyjaśnienie Przypowieści o siewcy.   Siewca to Jezus, ziarno to słowa Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym, a ziemia to ludzkie serca. Dlatego nie każde ziarno Dobrej Nowiny przynosi owoce. Jedni traktują słowo Boże powierzchownie- słuchają , ale nie próbują ich zrozumieć. Inni przyjmują je z radością, ale są niestali i szybko się zniechęcają. Jeszcze inni zajmują się tylko życiem codziennym, myślą o dobrach doczesnych które przysłaniają sprawy wiary. Tacy ludzie nie wydaja owoców, bo słowo Boże nie trwa w nich na stałe. Tylko ten kto słucha słów Bożych, rozumie je i stara się żyć według nich jest ziemią żyzną która wyda plon.  

Przypowieść o milosiernym samarytaninie opowiada o człowieku który został napadnięty na zbójów i oni go pobili i okradli go na poczatku szedł kaplan i spojrzał i poszedł dalej drugi lewita tak samo a 3 był to samarytanin który pomógł temu człowiekowi obmył i zapielegnowal rany oraz zaniósł go do gospody i powiedzial aby dobrze sie nim opiekowano a on za to zapłaci a gdy będzie wracal i zabraknie to jeszcze dopłaci

Dodaj swoją odpowiedź