Zadanie 1. 750 gram substancji znajdowało się w pojemniku o objętości 250 cm 3. Oblicz gęstość tej substancji.

Zadanie 1. 750 gram substancji znajdowało się w pojemniku o objętości 250 cm 3. Oblicz gęstość tej substancji.
Odpowiedź

750g/250cm3=3g gestosc ciała wynosi 3g

Dodaj swoją odpowiedź