Napisz jedną sentencję Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Daje naj ☺

Napisz jedną sentencję Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Daje naj ☺
Odpowiedź

cytuję :  "Nie to jest ważne, by kry­tyko­wać przeszłość, lecz aby swój włas­ny wy­siłek włożyć w lep­szą przyszłość. " Stefan Wyszyński 

Dodaj swoją odpowiedź