Podkreśl Funkcje Gospodarcze lasów Miejsce gospodarki łowieckiej, środowisko życia roślin i zwierząt , zabezpieczenie pzed erozją gleb , źródło drewna dla przemysłu meblarskiego , produkcja tlenu , miejsce reakcji i wypoczynku

Podkreśl Funkcje Gospodarcze lasów Miejsce gospodarki łowieckiej, środowisko życia roślin i zwierząt , zabezpieczenie pzed erozją gleb , źródło drewna dla przemysłu meblarskiego , produkcja tlenu , miejsce reakcji i wypoczynku
Odpowiedź

m. gosp. łow. żród. drew. ..... zabezp. prz. eroz. ....

Dodaj swoją odpowiedź