Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić
Odpowiedź

* tworzenie rezerwatów przyrody * tworzenie pomników przyrody * zakaz polowań i połowów ryb * zakaz polowań na zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt/zakaz zabijania zwierząt zagrożonych wyginięciem * zakaz niszczenia (zrywania,deptania) roślin chronionych * zakaz wiosennych wypalisk na polach Mamy obowiązek chronić otaczającą nas przyrodę, ponieważ jest ona dla nas ważnym elementem kulturowym i  ozdobnym. Stanowi również źródło pokarmu dla człowieka (warzywa, ryby).

człowiek chroni swiat - nie śmieci, nie zrywa roślin pod ochroną, nie płoszy zwierząt, dokarmia zwierzęta, nie pali lasów, nie obcina drzew, nie depta po roślinach człowiek nma obowiazek to robicz , ponieważ zwierzęta i rośliny by wygineły

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić.

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić....

Język polski

napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić

napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić...

Język polski

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić?

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić?...

Przyroda

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić

Napisz w jaki sposób człowiek chroni świat zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić...

Przyroda

napisz ,w jaki sposób człowiek chroni świat chroni zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić

napisz ,w jaki sposób człowiek chroni świat chroni zwierząt i roślin oraz dlaczego ma obowiązek to robić...