Opisz w jakich Tatrach znajduje się Wielki Staw, Wielka Jaskinia Śnieżna, Dolina Chochołowska, Wodogrzmity Mickiewicza

Opisz w jakich Tatrach znajduje się Wielki Staw, Wielka Jaskinia Śnieżna, Dolina Chochołowska, Wodogrzmity Mickiewicza
Odpowiedź

W Tatrach wysokich-najwyższych górach w Polsce.

Dodaj swoją odpowiedź