Łączenie kondensatorów Generalnie to pojemności zastępcze już mam, więc tego proszę nie liczyć, potrzebuję o obliczenie napięcia(U) na kondensatorze C3, oraz ładunku(Q) na kondensatorze C1 oraz C3

Łączenie kondensatorów Generalnie to pojemności zastępcze już mam, więc tego proszę nie liczyć, potrzebuję o obliczenie napięcia(U) na kondensatorze C3, oraz ładunku(Q) na kondensatorze C1 oraz C3
Odpowiedź

U=U₃=(Q/C₁₂₃)=1/[(3/2)+3]=3/11 mC/µF Q₃=C₃*U=3*(3/11)=9/11 mC Q₁=Q₂=Q₁₂=C₁₂*U=(2/3)*(3/11)=2/11 mC

Dodaj swoją odpowiedź