Jak obliczyć Tk z tego wzoru Cw1 * m1 * (Tk - t1) = Cw2 *m2 * (t2 - Tk) pilne proszę o pomoc

Jak obliczyć Tk z tego wzoru Cw1 * m1 * (Tk - t1) = Cw2 *m2 * (t2 - Tk) pilne proszę o pomoc
Odpowiedź

Cw1 * m1 * (Tk - t1) = Cw2 *m2 * (t2 - Tk) cw1Tk - cw1t1 + m1Tk - t1m1 = cw2t2 - Tkcw2 + m2t2 - Tkm2 Przenoszę wyrazy z "Tk" na lewą stronę: cw1Tk + m1Tk + Tkcw2 + Tkm2 = cw1t1 + t1m1 +cw2t2 + m2t2 Wyciągam przed nawias "Tk" : Tk ( cw1 + m1 + cw2 + m2 ) = cw1t1 + t1m1 +cw2t2 + m2t2 Dzielę przez ( cw1 + m1 + cw2 + m2 ) : Tk = cw1t1 + t1m1 +cw2t2 + m2t2 / cw1 + m1 + cw2 + m2 Znak / zastępuje kreskę ułamkową.

Dodaj swoją odpowiedź