Oszacować, ile razy można owinąć Ziemię łańcuchem złożonym z cząsteczek tlenu zawartych w 1cm3, znajdującego się w warunkach normalnych. Średnica cząsteczki tlenu wynosi 3*10(potegi -10) m, promień Ziemii = 6400 km.

Oszacować, ile razy można owinąć Ziemię łańcuchem złożonym z cząsteczek tlenu zawartych w 1cm3, znajdującego się w warunkach normalnych. Średnica cząsteczki tlenu wynosi 3*10(potegi -10) m, promień Ziemii = 6400 km.
Odpowiedź

W warunkach normalnych 1 mol gazu zajmuje objętośc 22,41 dm³ 1cm³ = 0,001 dm³ 22,41 dm³ ------ 1 mol 0,001 dm³ ----- x moli x = 0,001/22,41 = 4,46*10⁻⁵ mola Obliczmy ilośc cząsteczek ze stałej Avogadro n = 4,46*10⁻⁵ x 6,023*10²³ = 26 876 394 466 755 912 539 długośc łańcucha = n x średnica cząsteczki tlenu = = 26 876 394 466 755 912 539 x 3*10⁻¹⁰ m = 8 062 918 340 m = 8 062 918,3 km Obwód Ziemi na równiku wynosi ok 40 000 km 8 062 918,3 km/40 000 km = 201,5 raza Takim łańcuchem można owinąc Ziemię 201,5 raza. :-)

Dodaj swoją odpowiedź