podaj przyklad działania siły której skutkiem jest: wprawianie przedmiotu w ruch zatrzymanie go zmiana kierunku ruchu zmiana prędkości ruchu

podaj przyklad działania siły której skutkiem jest: wprawianie przedmiotu w ruch zatrzymanie go zmiana kierunku ruchu zmiana prędkości ruchu
Odpowiedź

padanie śniegu

Dodaj swoją odpowiedź