Współczynnik załamania świtła dla diamentu wynosi 2.4. Oblicz prędkość światła w diamencie.

Współczynnik załamania świtła dla diamentu wynosi 2.4. Oblicz prędkość światła w diamencie.
Odpowiedź

n = Vp/Vd n - wspólczynnik załamani światła Vp - prędkośc rozchodzenia się światła w powietrzu Vd -prędkośc rozchodzenia się światła w diamencie Vd = Vp/n Vd = 300 000/2,4 = 125 000 km/s ≈ 0,42c (42% prędkości światła) :-)

Dodaj swoją odpowiedź