Jaki ładunek elektryczny przepłynął w ciągu 20 sekund przez grzałkę o natężeniu 4A, jaka jest jej moc jeśli jej końcami jest 12V, oblicz opór grzałki.

Jaki ładunek elektryczny przepłynął w ciągu 20 sekund przez grzałkę o natężeniu 4A, jaka jest jej moc jeśli jej końcami jest 12V, oblicz opór grzałki.
Odpowiedź

t=20s I=4A U=12V P=? R=? q=? ----------------------------------- q=I*t=4A*20s=80C P=U*I=12V*4A=48W R=U/I=12V/4A=3Ω

Dodaj swoją odpowiedź