Zcharakteryzuj strefy ruftu i ryftowe

Zcharakteryzuj strefy ruftu i ryftowe
Odpowiedź

Strefa ryftu to rozchodzenie się dwóch płyt tektonicznych. Ze względu na występowanie wyróżnia się: ryfty oceaniczne - biegnące w osiowych częściach grzbietów oceanicznych (np. Grzbiet Północnoatlantycki, Wzniesienie Wschodniopacyficzne, Grzbiet Środkowoindyjski) i ryfty kontynentalne - biegnące na lądzie (ryft jeziora Bajkał, system ryftów wschodnioafrykańskich). Jest to strefa, w której dochodzi do pęknięcia skorupy ziemskiej, a następnie jej rozsunięcia. Do powstałej szczeliny (ryftu) od dołu przebija się magma, która zastyga tworząc nową skorupę ziemską. Strefy ryftowe występują głównie na obszarach oceanicznych, ale istnieją także ryftu kontynentalne (to one przyczyniły sie do rozpadu kontynentów w przeszłości).

Dodaj swoją odpowiedź