Quiz o Polsce: najdłuższe rzeki, góry, jeziora itp. Pytanie + odpowiedzi a b c + zaznaczenie prawidłowej. 10 pytań. PILNE! Do jutra rana! Daję naj!

Quiz o Polsce: najdłuższe rzeki, góry, jeziora itp. Pytanie + odpowiedzi a b c + zaznaczenie prawidłowej. 10 pytań. PILNE! Do jutra rana! Daję naj!
Odpowiedź

1.Which is the longest river in Poland? a. Wisla b. Oder c. Bug 2.Which seven countries abut with Poland? a. Canada, Greece, Russia, Germany, Finland, Turkey, Africa. b. Germany, Russia, Belarus, Czech Republic, Lithuania, Slovakia, Ukraine. c. Estonia, USA, UK, Norway, Turkey, Belarus, Russia. 3.Which is the highest mountain in Poland? a. Tatra b. Sudety c. Beskydy 4.Which is the capital city of Poland? a. Krakow b. Gniezno c. Warsaw 5.How many provinces has Poland got? a. 15 b. 16 c. 14

Dodaj swoją odpowiedź