1.Co nazywamy zapasem nadmiernym? Podaj przykład 2.Co nazywamy zapasem prawidłowym? 3.Co nazywamy zapasem sezonowym?

1.Co nazywamy zapasem nadmiernym? Podaj przykład 2.Co nazywamy zapasem prawidłowym? 3.Co nazywamy zapasem sezonowym?
Odpowiedź

1. Zapas nadmierny- jako nieuzasadniona część nieobrotowa. 3. Zapas sezonowy: - zapas utworzony w celu zaspokojenia sezownowych zmian pobytu, dla zachowania stałego poziomu proulcji w okresie zwiększonego pobytu lub niewielkiego podniesienia poziomu produkcji; -zapasy powstały w wynkiu produkcji sezonowej; -celowo utworzony zapas, powstały z różnicy pomiędzy wielkością sprzedaży a wielkością produkcji w danym okresie;

Dodaj swoją odpowiedź