Napisz zdania. Użyj zwrotów this is i these are. jak to zrobicie jesteście kozaki

Napisz zdania. Użyj zwrotów this is i these are. jak to zrobicie jesteście kozaki
Odpowiedź

→ Żeby poprawnie rozwiązać zadanie, musimy dokładnie przyjrzeć się dymkom i stwierdzić kto wypowiada dane zdanie, bo przykładowo moglibyśmy napisać wypowiedzi z perspektywy dzieci [our dogs] lub innej osoby [their dogs]. ➀ This is his saxophone. [Przykład jest już uzupełniony. Inna osoba mówi, że saksofon należy do chłopca, więc jest "his", nie "my".]  ➁ This is my guitar. [Dziewczynka mówi o swojej gitarze, więc napiszemy "my", a nie "her".] ➂ These are their dogs. [Ktoś inny mówi o psach należących do dzieci, więc napiszemy "their", nie "our".] ➃ This is my guitar. [Chłopiec mówi dziewczynce o swojej gitarze, więc napiszemy "my", nie "his".] Pozdrawiam,Marcin

Dodaj swoją odpowiedź