w jakim celu zakładane są stacje badawcze na biegunie południowym?. proszę o szybkie rozwiązanie:)*

w jakim celu zakładane są stacje badawcze na biegunie południowym?. proszę o szybkie rozwiązanie:)*
Odpowiedź

Stacje badawcze na biegunie południowym są zakładane w celu sprawdzania poziomu roztopienia lodowców (poziomu wód).

Stacje badawcze są budowane na biegunie poludniowym w celach naukowych. Badane są tam m.in. zwierzęta oraz grubość powloki ozonowej, która ciągle maleje.

Stacje na biegunie południowym zakłada się aby prowadzić badania nałkowe na tym terenie .Klimat stwierdza się na podstawie wieloletnich badań do np. tego celu naukowcy mieszkają tam by notować siły wiatru opady śniegu temperatury oraz warunki atmosferyczne.

Dodaj swoją odpowiedź