1.Z 30 kg solanki 2 procentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową .Ile wody odparowano ?

1.Z 30 kg solanki 2 procentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową .Ile wody odparowano ?
Odpowiedź

ilość soli w wodzie nie zmienia się. Obliczmy więc ile tej soli tam jest: m = 0.02*30kg=0.6 kg Teraz te 0.6 kg musi stanowić 3% roztworu, więc: 0.6kg=0.03*x x=20 kg Odparowano 30-20=10 kg wody Prosze bardzo :)

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

a) z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową ile wody odparowano b)z solanki piecio procentowej odparowano 10kg wody i otrzymano solankę sześcioprecentową ile solanki było na początku

a) z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową ile wody odparowano b)z solanki piecio procentowej odparowano 10kg wody i otrzymano solankę sześcioprecentową ile solanki było na początku...