potrzebuje roku założenia na jakiej części polski jaki góry charakterystyczne elementy występujące zwierzęta i rośliny i ciekawostki PN babiogorskiego PN gorczańskiego PN pienińskiego i PN magurskiego prosze potrzebuje tego na jutro

potrzebuje roku założenia na jakiej części polski jaki góry charakterystyczne elementy występujące zwierzęta i rośliny i ciekawostki PN babiogorskiego PN gorczańskiego PN pienińskiego i PN magurskiego prosze potrzebuje tego na jutro
Odpowiedź

Babiogórski PN: Park ten obejmuje ochroną najwyższe po Tatrach pasmo górskie Polski - Babią Gór3 (1725 m n.p.m) w Beskidzie Żywieckim. W porastających. go lasach jest dużo drzew liczących sobie ponad 300 lat. Na Babiej Górze występują piętra roślinności: regiel dolny, który tworzą buki, jodły i świerki; regiel górny ze świerkami; piętro kosodrzewiny oraz piętro hal. Żyją tu duże drapieżniki: niedźwiedźie, wilki, lisy i borsuki, oraz roślinożercy: zające, jelenie i sarny. Symbolem tego parku jest kwiatostan okrzynu jeleniego - rośliny występującej w Polsce jedynie na Babiej Górze i w Beskidzie Śląskim. Gorczański PN: Park ten obejmuje centralną część pasma górskiego Gorców, położonego we wschodniej części Beskidów Zachodnich. Jest porośnięty lasami, w większości pierwotnymi. Podobnie jak na innych obszarach górskich, roślinność parku układa się w piętra. Żyją tu rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt, m.in. salamandra plamista (symbol parku), głuszec, cietrzew i jarząbek. Występują tu także wilki, rysie i jelenie karpackie. Pieniński PN: Jest to jeden z najmniejszych parków narodowych w Polsce. Zajmuje najcenniejszą krajobrazowo część pasma Pienin. Szczyty mają tu ostre sylwetki, a doliny przyjmują miejscami postać sklnych wąwozów. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest przełom rzeki Dunajec ,,przebijające się" głęboką doliną przez góry. Malowniczy jest widok najwyższego szczytu Pienin - Trzech Koron (symbol parku). Większość powierzchni parku porastają lasy. Resztę zajmują łąki z rosnącymi tu licznymi gatunkami storczyków. Magurski PN: Znajduje się w środkowej części pasma górskiego Beskidu Niskiego. W jego krajobrazie przeważają, wznoszące się na wysokość 600-800 m n.p.m., góry o łagodnych, zalesionych stokach oraz doliny rzeczne dopływów rzeki Wisłoki. W rozległych lasach parku żyją ptaki drapieżne, takie jak myszołowy, puszczyki i orliki krzykliwe (symbol parku), a także rzadkie ssaki, np. niedźwiedzie, wilki, rysie i zagrożone wyginięciem żbiki. Pospolite są sarny, jelenie i dziki.

Dodaj swoją odpowiedź
Przyroda

potrzebuje roku założenia na jakiej części polski jaki góry charakterystyczne elementy występujące zwierzęta i rośliny i ciekawostki PN babiogorskiego PN gorczańskiego PN pienińskiego i PN magurskiego prosze potrzebuje tego na jutro

potrzebuje roku założenia na jakiej części polski jaki góry charakterystyczne elementy występujące zwierzęta i rośliny i ciekawostki PN babiogorskiego PN gorczańskiego PN pienińskiego i PN magurskiego prosze potrzebuje tego na jutro...