Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma 6cm, a krawędź boczna ma 10cm. Jaką wysokość ma ten ostrosłup ?

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma 6cm, a krawędź boczna ma 10cm. Jaką wysokość ma ten ostrosłup ?
Odpowiedź

jezeli a=6cm to polowa przekatnej = również 6 cm bo 6-cio kąt to 6 trójkątów rownobocznych o boku a=6cm A Więc z Tw.Pit (2- do kwadratu,potęga druga) 10(2)-6(2) =H2 H2=100-36 h2=64 H=8 cm Odp Wysokość wynosi 8 cm

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma 6cm, a krawędź boczna ma 10cm. Jaką wysokość ma ten ostrosłup ? a = 6 cm - krawędź podstawy ( szesciokąta goremnego) b = 10 cm - krawędź boczna ostrosłupa H = ? - wysokość ostrosłupa 1. Obliczam wysokość H ostrosłupa z trójkata prostokątnego,gdzie: a - przyprostokatna H - przyprostokątna b - przeciwprostokatna z tw. Pitagorasa H² + a² = b² H² = b² - a² H² = (10 cm)² - (6 cm)² H² = 100 cm² - 36 cm² H² = 64 cm² H = √(64 cm²) H = 8 cm Odp. Wysokość ostrosłupa wynosi 8 cm

Dodaj swoją odpowiedź