Napisz notatkę o wpływie hałasu na zachowanie człowieka i chorobobach narządu wzroku. Potrzebuje tego na jutro!!!

Napisz notatkę o wpływie hałasu na zachowanie człowieka i chorobobach narządu wzroku. Potrzebuje tego na jutro!!!
Odpowiedź

Więcej chorób: nowotwór oka, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenia: rogówki, twardówki, naczyniówki i tęczówki, odwarstwienie siatkówki i zwichnięcie soczewki

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Napisz notatkę o wpływie hałasu na zachowanie człowieka i chorobobach narządu wzroku. Potrzebuje tego na jutro!!!

Napisz notatkę o wpływie hałasu na zachowanie człowieka i chorobobach narządu wzroku. Potrzebuje tego na jutro!!!...

Biologia

Napisz notatkę o wpływie hałasu na zachowanie człowieka i chorobobach narządu wzroku. Potrzebuje tego na jutro!!!

Napisz notatkę o wpływie hałasu na zachowanie człowieka i chorobobach narządu wzroku. Potrzebuje tego na jutro!!!...