Nazwij części mowy i określ ich formy fleksyjne a) Nad naszym miastem przeszła niedawno straszna burza b) Mój dziadek kupił swój trzeci rower i nowy samochód PROSZĘ SZYBKO! PILNE

Nazwij części mowy i określ ich formy fleksyjne a) Nad naszym miastem przeszła niedawno straszna burza b) Mój dziadek kupił swój trzeci rower i nowy samochód PROSZĘ SZYBKO! PILNE
Odpowiedź

na jkbcdwqj hvcwqfljhgcwdhvkdw khgddljhfqwfdjyqdejhf khfdqe khfdqekkfq?khfdqekkfq?eqd hkfdeqhkfhkfdqeq kufde

Dodaj swoją odpowiedź