Oblicz pola prostokątów o podanych wymiarach a) 2cm x 5mm b) 8cm x 2dm c) 1m x 80cm proszę z wyjaśnieniem

Oblicz pola prostokątów o podanych wymiarach a) 2cm x 5mm b) 8cm x 2dm c) 1m x 80cm proszę z wyjaśnieniem
Odpowiedź

Pole to ab Trzeba zamienić jednostki, aby były takie same a) 5mm=0,5cm P=2*0,5=1 cm^2 b) 2dm=20cm P=8*20=160 cm^2 c) 80cm=0,8m P=1*0,8=0,8 m^2

Dodaj swoją odpowiedź