Jak obliczyc 1/x (zadanie zwiazane z zwierciadłem sferycznym) gdzie f=30 a y=5 ?

Jak obliczyc 1/x (zadanie zwiazane z zwierciadłem sferycznym) gdzie f=30 a y=5 ?
Odpowiedź

wychodzimy z równania zwierciadła sferycznego wypukłego -1/f = 1/x - 1/y -1/f + 1/y = 1/x -y/fy + f/fy = 1/x f - y/fy = 1/x x = fy/f - y x = 30·5/30 - 5 x = 150/25 x = 6 równanie dla zwierciadła sferycznego wklęsłego 1/f = 1/x + 1/y  1/f - 1/y = 1/x y/fy - f/fy = 1/x y - f/fy = 1/x x = fy/y - f x = 30·5/5 - 30 x = 150/-25 x = - 6 sprawdzenie obliczenie ogniskowej dla wyliczonej wartości x = - 6 1/f = 1/x + 1/y 1/f = 1/-6 + 1/5 1/f = 1/5 - 1/6 1/f = 6/30 - 5/30 1/f = 1/30 f = 30

Dodaj swoją odpowiedź