Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. wybierz liczbę spośród oznaczonych A/B i C/D 2/3 + 1/4 = A. 3/7 B. 11/12 1 3/5 × 2 = C. 3 1/5 D. 2 3/5

Podaj poprawne wartości poniższych wyrażeń arytmetycznych. wybierz liczbę spośród oznaczonych A/B i C/D 2/3 + 1/4 = A. 3/7 B. 11/12 1 3/5 × 2 = C. 3 1/5 D. 2 3/5
Odpowiedź

[latex] frac{2}{3} + frac{1}{4} = frac{8}{12} + frac{3}{12} = frac{11}{12} \ Odp. B \ 1 frac{3}{5} * 2 = frac{8}{5} *2 = frac{16}{5} = 3 frac{1}{5} \ Odp. C[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź