Proszę o szybką odpowiedź, konieczne obliczenia, objaśnienia, ewentualnie rysunki w 20 zad

Proszę o szybką odpowiedź, konieczne obliczenia, objaśnienia, ewentualnie rysunki w 20 zad
Odpowiedź

zad 17 h -wysokość drzewa 1,6/2 = h/4,5 2h = 1,6 *4,5 = 7,2 h - wysokość drzewa = 7,2 m : 2 = 3,6 m zad 18  r - promień podstawy h - wysokość walca = 2r d - średnica podstawy = 2r = h I ponieważ h = d to kąt = 45°  TAK II p - obwód podstawy = 2πr = πd h - wysokość = 2r = d πd ≠ d                NIE III Pp - pole podstawy = πr² Pb - pole powierzchni bocznej = p * h = πd * d = πd² = 4πr² 2 * Pp = 2πr² Pb = 4πr² 2πr² ≠ 4πr²      NIE zad 20 powstała z obrotu trapezu prostokątnego zad 12 I R - promień kuli r - promień podstawy walca = R/2 h - wysokość walca = √[R² - (R/2)²] = √[R² - R²/4] = √[(4R² - R²)/4] =  = √3R²/2 = R√3/2 II V - objętość walca = π(R/2)² * h = πR²/4 * R√3/2 = πR³√3/8 III V - objętość kuli = 4/3πR³ = 4πR³/3 V₁ -objętość walca = πR³√3/8 V₁/V = πR³√3/8 : 4πR³/3 = πR³√3/8 * 3/4πR³ = 3√3/32 zad 13 V - objętość zbiornika = (1,25 m)² * 3,2 m = 5 m³ wykres D  zad 14 p- liczba przekątnych wielokąta wypukłego = n(n - 3)/2 n = 4 p = 4(4 - 3)/2 = 4/2 = 2 n = 5 p = 5(5 - 3)/2 = 5 * 2/2 = 10/2 = 5 n = 6 p = 6(6 - 3)/2 = 6 * 3/2 = 18/2 = 9 n = 7 p = 7(7 - 3)/2 = 7 * 4/2 = 28/2 = 14 wykres B

Dodaj swoją odpowiedź