Do zrobienia tylko punkt 2.

Do zrobienia tylko punkt 2.
Odpowiedź

8i2 nie jestem pewien

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

W załączniku zadania   Do zrobienia tylko:   zad.1: punkt a i c zad.3: punkt b zad.4: punkt c, f zad.6: punkt a zad.7: punkt b,c zad.8: punkt c,f   zdjęcie: http://oi56.tinypic.com/2wo9j47.jpg

W załączniku zadania   Do zrobienia tylko:   zad.1: punkt a i c zad.3: punkt b zad.4: punkt c, f zad.6: punkt a zad.7: punkt b,c zad.8: punkt c,f   zdjęcie: http://oi56.tinypic.com/2wo9j47.jpg...

Pedagogika

Warunki skuteczności wychowania

Skuteczność wychowania należy do zasadniczych problemów pedagogiki,
a poprzez swoistą złożoność swojej materii (wychowanie i jego podmioty) należała i należy
po dzień dzisiejszy do problemów otwartych zarówno samych teorii ...

Politologia

"Bezstresowe wychowywanie dzieci" - praca

Uczelnia
Instytut
/Pracownia/

imię i nazwisko
nr albumu: .....

"Bezstresowe wychowywanie
dzieci".

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem naukowym
prof. dr hab. .....

Miasto, 2008 rok

Psychologia

Zasady efektywnego uczenia się

Przez efektywne uczenie rozumiemy maksymalną zdolność do przyswajania danej, potrzebnej wiedzy a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie. Czas nauki można podzielić na dwa etapy: w szkole i w domu. Zakres wiedzy na ten temat n...

Negocjacje

Merytoryczne przygotowanie do negocjacji

SPIS TREŚCI

1. CEL NEGOCJACJI 2
2. WYBÓR MIEJSCA 4
2.1. U siebie 4
2.2. U partnera 6
2.3. Miejsce neutralne 7
2.4. Bez wyznaczania miejsca 7
3. JAKI CZAS? 8
3.1. Czas miejscowy 8
3.2. Czas własnego kraju 9...