Technikum. Należy to obliczyć na danym przykładzie, z kwotą 4000 zł.

Technikum. Należy to obliczyć na danym przykładzie, z kwotą 4000 zł.
Odpowiedź

a) Po pierwszym roku WP[latex] _{1} [/latex]=4000(1+0,06/365)[latex]^{1*365} [/latex]=4247,32 (przyrost o 247,32) po drugim roku: WP[latex] _{2} [/latex]=4000(1+0,06/365)[latex] ^{2*365} [/latex]=4509,94 (przyrost o 509,94) po  trzecim roku WP[latex] _{3} [/latex]=4000(1+0,06/365)[latex] ^{3*365} [/latex]=4788,79 (przyrost o 788,79) b) Po pierwszym roku WP[latex] _{1} [/latex]=4000(1+0,06/4)[latex] ^{1*4} [/latex]=4245,45 (przyrost o 245,45) po drugim roku: WP[latex] _{2} [/latex]=4000(1+0,06/4)[latex] ^{2*4} [/latex]=4505,97 (przyrost o 505,97) po  trzecim rokuWP[latex] _{3} [/latex]=4000(1+0,06/365)[latex] ^{3*365} [/latex]=4782,47 (przyrost o 782,47)

Dodaj swoją odpowiedź