Ułóż Ankietę - Ankieta ma dotyczyć zebrania informacji wśród absolwentów klas technikum dotyczących ścieżki kariery na przełomie 5 najbliższych lat. 5 pytan tak/nie 5 pytan opisowych 10 pytan ( przedziały np od 1 do 5)

Ułóż Ankietę - Ankieta ma dotyczyć zebrania informacji wśród absolwentów klas technikum dotyczących ścieżki kariery na przełomie 5 najbliższych lat. 5 pytan tak/nie 5 pytan opisowych 10 pytan ( przedziały np od 1 do 5)
Odpowiedź

Ankieta Instrukcja Ankieta jest anonimowa. Proszę w miejsca wyznaczone do udzielania odpowiedzi udzielić rzetelnych wypowiedzi. 1. Czy kariera jest dla mnie ważna ? TAK/ NIE 2. Co chciałbym/ chciałabym robić na przełomie ostatnich pięciu lat? .................................................................................... 3. Czy rozwój kariery zawodowej jest dla mnie istotny? TAK/NIE 4. Czy kariera zawodowa powinna stanowić sedno mojego życia i być najważniejsza ? TAK/NIE 5. Czy jestem w stanie dla mojej kariery zawodowej poświęcić wiele? TAK/ NIE 6. Czy jestem w stanie dla kariery poświęcić dobro mojej rodziny? TAK/NIE 7. Co oznacza dla mnie definicja rozwoju zawodowego? ....................................................... 8. Podaj przykład dobrego rozwoju, jeśli jest Ci znany?.................................................................... 9. Kto ze znanych ludzi jest dla Ciebie autorytetem odnośnie ścieżki rozwoju zawodowego? Odpowiedź uzasadnij. ................................................................................................................................... 10. Jakie zawody Ciebie najbardziej pasjonują ze wszystkich. Udziel wyczerpującej wypowiedzi................................................................. Dziękuję.

Dodaj swoją odpowiedź