wymien cechy charakterysztyczne przedsiebiorstwa 1-osobowego

wymien cechy charakterysztyczne przedsiebiorstwa 1-osobowego
Odpowiedź

*niewielkie koszty rejestracji, *brak obowiązku posiadania kapitału początkowego, *osobista odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikające w prowadzenia działalności gospodarczej, która może obejmować również współmałżonka, *osobiste prowadzenie spraw przedsiębiorstwa, *proste formy prowadzenia księgowości, *szybka rejestracja i likwidacja działalności, *duży wybór form opodatkowania (podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa)

Dodaj swoją odpowiedź